LoP attaisnojums

Lokpal kavēšanās gadījumā opozīcijas līdera neesamība ir sarkanā siļķe

Augstākā tiesa, KNAB, Deli piesārņojums, gaisa piesārņojums, piesārņojuma līmenis Deli, Deli toksiskais gaiss, toksiskums gaisā, Deli-NCR, Deli-NCR gaisa piesārņojums, Indijas ekspres ziņasTātad, kad SC lūdza valdībai izraudzīties Lokpal, pat bez opozīcijas līdera, tai vajadzēja arī jautāt, kāpēc tika ignorēta likuma norma.

Augstākā tiesa ir lūgusi Savienības valdību iecelt Lokpal, opozīcijas līderim nepiedaloties atlases komisijā. Nav neviena opozīcijas līdera, ko par tādu atzinis spīkers pašreizējā Lok Sabha. Tas bieži tiek minēts kā iemesls Lokpal neiecelšanai. Pārsteidzoši, ka SC valdībai nejautāja, kāpēc amats vispār ir vakants.

Ap opozīcijas līderi ir daudz dezinformācijas. Tas ir ar likumu noteikts amats, kas paredzēts 1977. gada Likumā par opozīcijas līderu algām un piemaksām parlamentā. Šī akta 2. sadaļa nosaka: “Opozīcijas vadītājs” attiecībā uz jebkuru parlamenta palātu nozīmē, ka [a] Valstu padomes vai Tautas palātas loceklis..., kurš pagaidām ir tās partijas līderis šajā palātā, kas iebilst pret valdību, kurai ir vislielākais skaitliskais spēks un kuru par tādu atzinis Padomes priekšsēdētājs. Valstis vai Tautas palātas priekšsēdētājs…Šis akts skaidri parāda divas lietas: viena, tās partijas līderis, kura ir opozīcijā valdībai, kurai ir vislielākais skaits, kļūst par opozīcijas līderi. Otrkārt, runātājam viņš/viņa ir jāatzīst par opozīcijas līderi. Likumā ir skaidrs, ka spīkeram par opozīcijas līderi ir jāatzīst skaitliski lielākās opozīcijā esošās partijas līderis. Iespēja viņu/viņu neatpazīt vienkārši nav pieejama.Tā kā tas ir likumā noteikts amats, kāpēc nav opozīcijas līdera, ja skaitliski lielākajā partijā ir 44 biedri? Saskaņā ar likumu pat tad, ja opozīcijā esošajai partijai ir viens biedrs, viņam/viņai ir tiesības tikt atzītam. Deli asamblejā, kur ir spēkā līdzīgs likums, BJP, kurā bija tikai trīs locekļi 70 cilvēku palātā (tagad četri), ierosināja vienu no saviem locekļiem par opozīcijas līderi. Runātājs viņu par tādu atpazina. Šādi rīkojoties, priekšsēdētājs neuzlika BJP pienākumu, viņš pildīja statūtos noteikto pienākumu.

Daži pašpārliecināti eksperti bieži citē noslēpumainu noteikumu, kas paredz, ka partijai ir jābūt vismaz 10 procentiem parlamenta deputātu, lai spīkers kādu atzītu par opozīcijas līderi. Tāda noteikuma nav. Jā, ir spīkera izdots 121. norādījums par partijas vai grupas atzīšanu, lai Parlamentā nodrošinātu noteiktas telpas. Saskaņā ar šo norādījumu, ko izdeva runātājs G.V. Mavalankar, lai partija tiktu atzīta par likumdevēja partiju, tai ir jābūt vismaz vienai desmitajai daļai no parlamenta pārstāvju sastāva. Šis virziens attiecas uz partijas, nevis opozīcijas līdera atzīšanu. Tas kļuvis lieks pēc tam, kad stājās spēkā Satversmes desmitais grafiks, saskaņā ar kuru pat viena deputāta partija tiek atzīta par likumdevēja partiju. Saskaņā ar Parlamenta praksi un procedūru M.N. Kauls un S.L. Shakdher, No 11. Lok Sabha un turpmāk, kamēr likumdevēju partijas turpina izmantot noteiktas funkcionālās iespējas, pamatojoties uz to skaitlisko spēku… prakse, ka spīkers atbilstoši atzīšanas 120. un 121. norādījumiem tika atcelts.Tātad, kad SC lūdza valdībai izraudzīties Lokpal, pat bez opozīcijas līdera, tai vajadzēja arī jautāt, kāpēc tika ignorēta likuma norma. Statūti paredz, ka vienmēr ir jābūt opozīcijas līderim, ja vien Parlamentā ir opozīcija. Opozīcijas līdera atzīšana nav Pārstāvju palātas process Konstitūcijas 122. panta izpratnē, kas attur tiesu varu no palātas lietām. Tas ir likumā noteikts spīkera pienākums, un tādējādi tiesa var jautāt, kāpēc nav veikta darbība, kā rezultātā tiek aizkavēta Lokpal iecelšana.